Terminy zebrań

Terminy zebrań z rodzicami

Lp.

Tematyka zebrań

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zebranie rodziców klas I - III oraz IV-VIII - odbiór podręczników MEN, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

3.09.2019

Wychowawcy klas

2.

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, WSO i przepisami porządkowymi obowiązującymi w szkole.

Pedagogizacja rodziców: Prawa i obowiązki ucznia. Prawa dziecka.

Przedstawienie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz planu pracy szkoły.

Do 30 września 2019 r. deklaracja rodziców ws. wyboru języka na egzaminie dla klas VIII.

Przedstawienie społeczności szkolnej dni wolnych.

Wybór rady rodziców, informacje o szkole

Przedstawienie harmonogramu godzin dyżurowania nauczycieli w ramach spotkań z rodzicami

11.09.2019

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły

3.

Omówienie bieżących problemów uczniów - dzień otwarty

23.10.2019

Wychowawcy klas

4.

Informacje o bieżących postępach w nauce - obowiązkowe

Pedagogizacja rodziców: Prawa i obowiązki ucznia.

27.11.2019

Wychowawcy klas

5.

Informacja o ocenach za I okres

22.01.2020

Wychowawcy klas

6.

Omówienie bieżących problemów uczniów

Informacje o bieżących postępach w nauce

25.03.2020

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

7.

Omówienie bieżących problemów uczniów i informacje o bieżących postępach w nauce.

Szkolenie ws. egzaminu ósmoklasistów.

1.04.2020

Wychowawcy klas

8.

Informacja do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych (zachowanie)

29.05.2020

Wychowawcy klas

9.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

17.06.2020 godz. 10:00

Wychowawcy klas

10.

Wystawienie ocen rocznych

19.06.2020 godz. 9:00

Wychowawcy klas

 
 
Dziennik-elektroniczny Zajęcia dodatkowe O szkole Plan lekcji
Dokumenty do pobrania Wynajem sali harmonogram Z życia przedszkola Kontakt