Terminy zebrań

Terminy zebrań z rodzicami

Lp.

Tematyka zebrań

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zebranie rodziców klas I - III oraz IV-VIII - odbiór podręczników MEN, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

4.09.2018

Wychowawcy klas

2.

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, WO i przepisami porządkowymi obowiązującymi w szkole.

Pedagogizacja rodziców  -Prawa i obowiązku ucznia, Prawa dziecka.

Przedstawienie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz planu pracy szkoły.

Do 30 września 2018 r. deklaracja rodziców ws. wyboru języka na egzaminie dla klas VIII.

Przedstawienie dni wolnych.

Wybór rady rodziców, informacje o szkole

Przedstawienie harmonogramu godzin dyżurowania nauczycieli w ramach spotkań z rodzicami

12.09.2018

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły

3.

Omówienie bieżących problemów uczniów - dzień otwarty

10.10.2018

Wychowawcy klas

4.

Informacje o bieżących postępach w nauce - obowiązkowe

21.11.2018

Wychowawcy klas

5.

Informacja o przewidywanych ocenach za I okres

9.01.2019

Wychowawcy klas

6.

Omówienie bieżących problemów uczniów

Informacje o bieżących postępach w nauce

27.03.2019

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

7.

Omówienie bieżących problemów uczniów i informacje o bieżących postępach w nauce.

Szkolenie ws. egzaminu ósmoklasistów.

 

Możliwych /przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych (zachowanie)

3.04.2019

 

 

29.05.2019

Wychowawcy klas

8.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

12.06.2019

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klasDziennik-elektroniczny Zajęcia dodatkowe O szkole Plan lekcji
Dokumenty do pobrania Wynajem sali harmonogram Z życia przedszkola Kontakt