Statut Szkoły

Szanowni Państwo, 
statut szkoły obowiązujący od 1 listopada 2019 r. wprowadzony uchwałą nr XI/2019/2020 z dnia 31.11.2019 r., (TEKST UJEDNOLICONY).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią ww. Statutu, a w szczególności z zapisami dotyczącymi oceniania.
W wersji papierowej Statut Szkoły jest do wglądu w bibliotece oraz wicedyrektora. 

Nowy program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020                                                       
 
 Rada Pedagogiczna 


Dziennik-elektroniczny Zajęcia dodatkowe O szkole Plan lekcji
Dokumenty do pobrania Wynajem sali harmonogram Z życia przedszkola Kontakt