BIP

 
 
Działając na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie danych osobowych przedstawia się dane inspektora: Wiesław Kowalski, kontakt - adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24 .pl.

Klauzule informacyjne: ogólna oraz na monitoring wizyjny (w dolnej części strony).Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o jednostce


Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu 

Miasto: Nowy Targ

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Organ prowadzący: Gmina Miasto Nowy Targ

 Adres:

Szkoła Podstawowa nr 4

os. Niwa 4c

34-400 Nowy Targ

 Kontakt:

tel./fax: 18 266-25-22

mail: sekretariat@nowytarg.pl

www: www.sp4.nowytarg.pl

 NIP: 7351059904

REGON: 490658458


Status prawny


  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu jest placówka publiczną.
  2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Nowy Targ.

Struktura organizacyjna - pracownicy


Dyrektor szkoły

mgr Paweł Zych

 

 

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Chabrzyk

 

 

Nauczyciele

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Halina Zamojska

mgr Lucyna Jaróg

mgr Maria Kilanowicz- Rusnak

mgr Maria Kołacz

mgr Beata Stasik

mgr Edyta Jahn

 

 

Oddział przedszkolny

mgr Bogumiła Szewczyk

mgr Jadwiga Kowalczuk

 

 

język polski

mgr Renata Staszel

mgr Bogusława Mozdyniewicz

mgr Magdalena Stychno-Gąsior


matematyka

mgr Anna Gutt-Kołodziej

mgr Wiesława Wiatrak

mgr Paweł Zych

mgr Barbara Zych

 

 

historia

mgr Marlena Sulka

mgr Bożena Kiełbowicz - wdż

mgr Maria Kilanowicz-Rusnak - doradztwo zawodowe

 

 

religia

ks. Franciszek Rembiesa

ks. Dominik Kowynia

mgr Marlena Sulka

 

 

przyroda, biologia, chemia

mgr Dorota Kowalczyk

mgr Lucyna Jaróg
 
język niemiecki

mgr Barbara Mucha

 

język angielski

mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk

mgr Izabela Ostachowska

 
 
informatyka

mgr Marek Pays

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Pranica

 

wiedza ospołeczeństwie

mgr Barbara Mucha

technika

mgr Danuta Piekarczyk

mgr Marek Pałys


wychowanie fizyczne

mgr Maciej Zborowski

mgr Karol Majewski

 

muzyka, plastyka

mgr Piotr Urzędowski

 

logopeda, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Beata Plewa

mgr Anita Stramabiblioteka

mgr Anna Balcer-Kierszkowska

 

fizyka

mgr Barbara Zych

 

geografia

mgr Anna Chabrzyk

mgr Marek Pranica

świetlica szkolna

mgr Ilona Matuszek

nauczyciel wspomagający

mgr Paweł Dziadkowiec - 8b

mgr Aneta Bryniarska - 7a

mgr Maria Masłowska - 6a

mgr Urszula Kleczkowska-Brzeźny - 5c

mgr Paulina Huzior - 3b

mgr Renata Konopka - 2a

 

 

pomoc nauczyciela

p. Małgorzata Kozyra - oddział przedszkolny

 

Pracownicy administracji iobsługi

p. Ewa Udziela

p. Zofia Stefaniak

p. Elżbieta Sulka

p. Irena Garbacz

p. Danuta Zapotoczna

p. Leszek Sulka
p. Stanisław Kalus
p. Józef Michałek - sala gimnastyczna


Akty prawne


Statut szkoły


Zamówienie publiczne i ogłoszenia


Przetarg: informacja o udzieleniu zamówienia
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2014r.
Informację umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 25083-2014 z dnia 2014-02-07 r. - Nowy Targ
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu
Ogłoszenie nr 9203-2014 z dnia 2014-01-15 r. - Nowy Targ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie nr 8703-2014 z dnia 2014-01-15 r. - Nowy Targ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie nr 6869-2014 z dnia 2014-01-13 r. - Nowy Targ
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazyn

Termin składania ofert: 2014-01-23
Ogłoszenie nr 100762-2013 z dnia 2013-03-13 r. - Nowy Targ
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu
Ogłoszenie nr 77522-2013 z dnia 2013-02-25 r. - Nowy Targ
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu

Termin składania ofert: 2013-03-05
Ogłoszenie nr 50636-2013 z dnia 2013-02-06 r. - Nowy Targ
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu

Termin składania ofert: 2013-02-13


 Ogłoszenie nr 500294483-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu: .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu opału budynku Szkoły Pod-stawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu zlokalizowanego w Nowym Targu, os. Niwa 4c w ilości 55 m3 w przeliczeniu na paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy lekki spełniać musi parametry zgodnie z polską Normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016 poz. 2008)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

======================================================================

Ogłoszenie nr 500275845-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 649650-N-2018
Data: 19/11/2018

====================================================

 

Ogłoszenie nr 649650-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu opału budynku Szkoły Pod-stawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu zlokalizowanego w Nowym Targu, os. Niwa 4c w ilości 55 m3 w przeliczeniu na paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy lekki spełniać musi parametry zgodnie z polską Normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz.U. Nr 4 z 2007 poz.30)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

==================================================

Sprawozdanie Finansowe

Zgodnie z §34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się:

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu.

Zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu pod następującym linkiem: http://www.zoesip.nowytarg.pl/node/21

 
 
===================================================

Inspektorem Danych Osobowych (IOD) w szkole jest:

Pan Wiesław Kowalski,

tel:  575-001-147

 
adres poczty elektronicznej: iod@um.nowytarg.pl
 
========================================

Redakcja Biuletynu:


Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu
Paweł Zych  - tel. 18 266-25-22


pdf
Klauzula monitoringu
Rozmiar 0.28 MB
pdf
Klauzula ogólna
Rozmiar 0.42 MB
Dziennik-elektroniczny Zajęcia dodatkowe O szkole Plan lekcji
Dokumenty do pobrania Wynajem sali harmonogram Z życia przedszkola Kontakt