BIP

 
 
Działając na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie danych osobowych przedstawia się dane inspektora: Wiesław Kowalski, kontakt - adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24 .pl.

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o jednostce


Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu 

Miasto: Nowy Targ

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Organ prowadzący: Gmina Miasto Nowy Targ

 Adres:

Szkoła Podstawowa nr 4

os. Niwa 4c

34-400 Nowy Targ

 Kontakt:

tel./fax: 18 266-25-22

mail: sekretariat@nowytarg.pl

www: www.sp4.nowytarg.pl

 NIP: 7351059904

REGON: 490658458


Status prawny


  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu jest placówka publiczną.
  2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Nowy Targ.

Struktura organizacyjna - pracownicy


Dyrektor szkoły - mgr Paweł Zych

Zastępca Dyrektora - mgr Anna Chabrzyk

Nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna

mgr Halina Zamojska

mgr Lucyna Jaróg - przyroda

mgr Maria Kilanowicz- Rusnak

mgr Maria Kołacz

mgr Beata Stasik

Oddział przedszkolny

mgr Małgorzata Mrożek

mgr Jadwiga Kowalczuk

język polski

mgr Renata Staszel

mgr Bogusława Mozdyniewicz

mgr Magdalena Stychno -Gąsior

matematyka

mgr Anna Gutt-Kołodziej

mgr Kinga Bigos

historia

mgr Marlena Sulka

mgr B. Kiełbowicz - wdż

religia

ks. Franciszek Rembiesa

 ks. Paweł Gędżba
 

mgr Marlena Sulka

mgr Iwona Warpecha

przyroda, biologia, chemia

mgr Dorota Kowalczyk

język niemiecki

mgr Dawid Tokarski

język angielski

mgr Jadwiga Skrzypczyk

mgr Izabela Ostachowska

plastyka, technika

mgr Danuta Piekarczyk

mgr Piotr Urzędowski

wychowanie fizyczne

mgr Maciej Zborowski

mgr Karol Majewski

mgr Tomasz Klag
 

muzyka

mgr Piotr Urzędowski

logopeda, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne 

mgr Beata Plewa

mgr Anita Strama

mgr Edyta Jahn

biblioteka

mgr Magdalena Jędrzejowska

doradztwo zawodowe

mgr Beata Łukaszewska

 

fizyka

mgr Barbara Zych

geografia

mgr Marek Pranica

informatyka/zaj. komputerowe 
 
mgr Stanisława Żałek

nauczyciel wspomagający

mgr Aneta Bryniarska - 6a

mgr Aneta Byrnas-Truchoń - 5a

mgr Alicja Jangrot-Jurkowska - 7b

mgr  Paulina Huzior - 2b

mgr Renata Konopka - 1a 
 


pomoc nauczyciela

p. Małgorzata Kozyra - oddział przedszkolny

 
 

Pracownicy administracji iobsługi

p. Ewa Udziela

p. Zofia Stefaniak

p. Elżbieta Sulka

p. Wanda Sulka

p. Józefa Kuros

p. Karol Kuros

p. Leszek Sulka
p. Józef Michałek - sala gimnastyczna


Akty prawne


Statut szkoły


Zamówienie publiczne i ogłoszenia


Przetarg: informacja o udzieleniu zamówienia
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2014r.
Informację umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 25083-2014 z dnia 2014-02-07 r. - Nowy Targ
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu
Ogłoszenie nr 9203-2014 z dnia 2014-01-15 r. - Nowy Targ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie nr 8703-2014 z dnia 2014-01-15 r. - Nowy Targ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie nr 6869-2014 z dnia 2014-01-13 r. - Nowy Targ
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazyn

Termin składania ofert: 2014-01-23
Ogłoszenie nr 100762-2013 z dnia 2013-03-13 r. - Nowy Targ
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu
Ogłoszenie nr 77522-2013 z dnia 2013-02-25 r. - Nowy Targ
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu

Termin składania ofert: 2013-03-05
Ogłoszenie nr 50636-2013 z dnia 2013-02-06 r. - Nowy Targ
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu

Termin składania ofert: 2013-02-13


 Ogłoszenie nr 500294483-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu: .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu opału budynku Szkoły Pod-stawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu zlokalizowanego w Nowym Targu, os. Niwa 4c w ilości 55 m3 w przeliczeniu na paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy lekki spełniać musi parametry zgodnie z polską Normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016 poz. 2008)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

======================================================================

Ogłoszenie nr 500275845-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 649650-N-2018
Data: 19/11/2018

====================================================

 

Ogłoszenie nr 649650-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu opału budynku Szkoły Pod-stawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu zlokalizowanego w Nowym Targu, os. Niwa 4c w ilości 55 m3 w przeliczeniu na paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy lekki spełniać musi parametry zgodnie z polską Normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz.U. Nr 4 z 2007 poz.30)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

==================================================

Inspektorem Danych Osobowych (IOD) w szkole jest:

Pan Wiesław Kowalski,

tel:  575-001-147

 
adres poczty elektronicznej: iod@um.nowytarg.pl
 
========================================

Redakcja Biuletynu:


Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu
Paweł Zych  - tel. 18 266-25-22


Dziennik-elektroniczny Zajęcia dodatkowe O szkole Plan lekcji
Dokumenty do pobrania Wynajem sali harmonogram Z życia przedszkola Kontakt